"Bonifraterska 8"

ul. Bonifraterska 8, Warszawa

Podstawowe dane techniczne

powierzchnia zabudowy:424,0m2
powierzchnia całkowita części nadziemnej:2262,36m2
powierzchnia całkowita części podziemnej:531,87m2
razem Pc:2 794,23m2
powierzchnia użytkowe części podziemnej:510,64m2
powierzchnia użytkowe części nadziemnej:1 853,22m2
razem Pu:2 377,86m2

liczba kondygnacji:

1 podziemna, 6 nadziemnych
Liczba lokali usługowych:2
Liczba mieszkań:14
Liczba miejsc postojowych w garażu podziemnym:21
powierzchnia użytkowa lokali usługowych:250,80m2
powierzchnia użytkowa mieszkań:1 495,49m2

Wszystkie lokale są sprzedane.