Dokumenty


Komunikat w sprawie wycinki drzew

Komunikat w sprawie wycinki drzew na terenie działki ewidencyjnej nr 24/4 z obrębu 5-03-04 przy ul. Niecała 5 w Warszawie oraz działki ewidencyjnej nr 79 i 78 z obrębu 10113 przy ul. Słonecznej 29 i 31 w Warszawie.

PDF Wycinka drzewWalne zgromadzenie z dnia 21 maja 2016 - porządek obrad

PDF Porządek obradOdwołania do SKO

Sady żoliborskie 2

Wzór odwołania współwłaściciela garażu przy ul. Sady Żoliborskie 2 od podwyżki z 1% na 3% stawki opłaty za wieczyste użytkowanie

WORD Pismo przewodnie

WORD Wniosekul. Grzybowska 2

Druk wniosku do SKO w sprawie ustalenia nowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla osób posiadających wyodrębnioną współwłasność lokalu garażowego przy ul. Grzybowskiej 2.

WORD Wniosekul. Z. Słomińskiego 15 , 17 i 19.

Wiosek dot. podwyżki opłaty za grunt

WORD Pismo przewodnie

WORD Wniosek

Wiosek dot. podwyżki opłaty za garaż

WORD Pismo przewodnie

WORD Wniosek